Safetycutter

ใช้คัตเตอร์อย่างปลอดภัย เคล็ดลับง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม คัตเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราหลายใช้งานมาตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะทำงานส่งคุณครู หรือใช้ตัดกระดาษ ตัดปากถุงขนม ต่อมาหน่อยก็ใช้ในที่ทำง...

1 like0 commentsLINE VOOM