บ้านสวนฟาร์มเห็ด

  • 0
  • 1
  • 2

บ้านสวนฟาร์มเห็ด

@sae3642nFriends 136

Timeline

ถั่วเขียว ความฝันที่ #สวนผักเอ็มกับกร ตั้งใจจะผลิตให้ผู้บริโภคใกล้เป็นจริงแล้ว เราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการปลูกแบบอินทรีย์จนเก็บเกี่ยวเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ #ถั่วงอกอินทรีย์ โดยเฉพาะจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100% เพราะเราปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีธรรมชาติด้วยปุ๋ยธ ...See More
Unnamed Road, ตำบล นาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240 ประเทศไทย สวนผัก เอ็มกับกร m.facebook.com ถั่วเขียว ความฝันที่ #สวนผักเอ็มกับกร ตั้งใจจะผลิตให้ผู้บริโภคใกล้เป็นจริงแล้ว เราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการปลูกแบบอินทรีย์จนเก็บเกี่ยวเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ #ถั่วงอกอินทรีย์...
See More
Top