gradrru Offcial

gradrru Offcial

@sac9602lFriends 70

Timeline

แจ้งจากบัณฑิตวิทยาลัย : ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 (1) แจ้งกำหนดการการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560 (2) กำหนดการลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัส 53 - 58 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 16 ...See More
See More

Location

Address
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Location
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Top