SAC-Library

SAC-Library

@sac-libraryFriends 394

Timeline

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 1, 14, 21 มีนาคม 2561 สมาชิกที่มีกำหนดคืนหนังสือในวันดังกล่าว ห้องสมุดจะเลื่อนกำหนดส่งคืนเป็นวันทำการถัดไป หรือ คืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงบริเวณด้านหน้าห้องสมุดสุข กาย ใจ ติดต่อสอบถาม โทร. : 0-2880-9429 ต่อ 3702, 3 ...See More
See More

Location

Address
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 … See More

Business Information

Hours วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Closed on วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
URL http://www.sac.or.th/library
http://www.facebook.com/sac.anthropology.library
Phone 02-880-9429

Account Intro

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดเฉพาะทางในสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น ภายในห้องสมุดประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหล…See More
Top