SAC-Library

SAC-Library

@sac-libraryFriends 317

Timeline

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั้งที่ 9 หัวข้อ "วารสารฉบับปฐมฤกษ์ สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงปัจจุบัน: ความเป็น ความตาย และแรงปรารถนาในโลกหนังสือ" ร่วมสนทนาโดย นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี นักเขียนอาวุโสและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ #หัวข้อ "ไฟฝันของคนทำหนังสือ" ...See More
See More

Location

Address
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 … See More

Business Information

Hours วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Closed on วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
URL http://www.sac.or.th/library
http://www.facebook.com/sac.anthropology.library
Phone 02-880-9429

Account Intro

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดเฉพาะทางในสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น ภายในห้องสมุดประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหล…See More
Top