SAC-Library

SAC-Library

@sac-libraryFriends 288

Timeline

ห้องสมุดขอเชิญทุกท่านร่วมท่องไปในไวทยากาล กับกิจกรรม #เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 18 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ครั้งนี้เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง #รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ ซึ่งพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของการสาธารณสุขในประเทศไทย ที่เขียนในลักษ ...See More
See More

Location

Address
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 … See More

Business Information

Hours วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Closed on วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
URL http://www.sac.or.th/library
http://www.facebook.com/sac.anthropology.library
Phone 02-880-9429

Account Intro

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดเฉพาะทางในสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น ภายในห้องสมุดประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหล…See More
Top