SAC-Library

SAC-Library

@sac-libraryFriends 439

Timeline

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 26 “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน” ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ...See More
ศูนย์มานุษยวิทยาฯ-ลงทะเบียนกิจกรรม
See More

Location

Address
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 … See More

Business Information

Hours วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
Closed on วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
URL http://www.sac.or.th/library
http://www.facebook.com/sac.anthropology.library
Phone 02-880-9429

Account Intro

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นห้องสมุดเฉพาะทางในสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม เป็นต้น ภายในห้องสมุดประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหล…See More
Top