สบายใจอันดามัน

สบายใจอันดามัน

@sabaijaiandamanFriends 90

Timeline

บริษัท เพิ่มบริการใหม่แล้วเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้า โดย "Payment Card" หรือ "บัตรชำระเงิน" สามารถใช้แทนใบแจ้งชำระเงิน นำไปใช้ชำระค่างวดที่เคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หรือธนาคารที่รับชำระ ขณะนี้บริษัทได้ส่งออก "บัตรชำระเงิน" ให้ลูกค้าตามเงื่อนไขแล้ว หร ...See More
See More
Top