BuffettCode

เพราะทุกคนมีเวลาเท่ากัน การใช้เวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ !

33 likes0 commentsLINE VOOM