ProfotoClass

หลักสูตร iPhone Photography 13 มกราคม 2024 เนื้อหาหลักสูตร : - เรียนลูกเล่นต่างๆ ใน iPhone - สอนเทคนิคการถ่ายภาพคน ภาพทิวทัศน์ - ถ่ายคลื่นให้พลิ้ว ถ่ายฉากหลังให้เบลอ ถ่ายทางช้างเผือก ฯลฯ - พร้อม...

1 like0 commentsLINE VOOM