Aesla

#ข่าวดีสำหรับลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 วันนี้มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมให้ลงทะเบียนแล้ว เริ่มวันนี้เป็นแรก ตั้งแต่เวลา 18...

3 likes0 commentsLINE VOOM