ศูนย์จักษุรักษ์ตา

ศูนย์จักษุรักษ์ตา

@ruxtaFriends 590

Timeline

เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก และการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายพบว่า ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปีพ.ศ. 2547 เป็น ร้อยละ 8.8 ในปีพ.ศ. 2557 หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่า โรคเบาหวานมีผล ...See More
See More

Location

Address
Work Place แจ้งวัฒนะ
Location
ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

Business Information

Hours ทุกวัน 10:30-19:00
Phone 061-590-5599
Top