ruengrawin

Friends 18,559

www.ruengrawin.com

ข้อมูลบัญชี

เรืองรวินทร์ เมทอลเซ็นเตอร์ ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 50 ปี โดยแรกเริ่มนั้น เราใช้ชื่อว่า 徐南成 (ชื้อ น่ำ เซ้ง) เปิดร้านแถวเซียงกง เขตปทุมวัน เน้นในเรื่อง ของการซื้อขายเศษเหล็ก-เหล็กเก่า ต่อมาเราได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงหันมาจับธุรกิจค้าเหล็กใหม่ โดยเน้นเหล็กโครงสร้าง และรูปพรรณทุกชนิด ในนาม บริษัท ช.มนชัยกิจ จำกัด จากความซื่อสัตย์และมาตราฐานการให้บริการที่ดีโดยตลอดมา จึงได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทุกฝ่าย ทำให้เราได้ขยายสาขา โดยเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าทั่วประเทศในการขนส่งและรับสินค้า โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเน้นถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตราฐาน ใส่ใจถึงราคาและการบริการทั้งในด้านจัดส่ง และให้คำปรึกษาพื้นฐานการใช้สินค้า โดยเราใส่ใจถึงเทคโนโลยีที่ควบคู่กับสังคมปัจจุบัน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราและได้ข้อมูลที่แม่นยำทุกครั้งที่ติดต่อเข้ามา

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand