RSU Healthcare

เรียนแจ้งผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ศูนย์การแพทย์ RSU Healthcare ได้มีการติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมใหม่แทนเครื่องเก่า จึงไม่สามารถให้บริการได้ ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2563 และเริ่มใช้งานได้ปกติในวันท...

0 likes0 commentsLINE VOOM