PV Cineplex

PV Cineplex

@rrb1963tFriends 526

Timeline

สการ์เล็ตต์ โจแฮนส์สัน รับบทผู้พัน ครึ่งมนุษย์ครึ่งจักรกล ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่่อปกป้องมนุษย์ แต่ตัวตนที่จริงของเธอกลับถูกพรากไป นี่คือสงครามที่เธอจะทวงทุกอย่างกลับคืน พบกับ Ghost in the Shell ภาพยนตร์แอ็คไซไฟทะลุจินตนาการที่่ผู้ชมทั่วโลกรอคอย 30 มีนาคม ในโรงภาพยนตร์ ต ...See More
See More

Location

Address
ยโสธรอำเภอเมืองยโสธร434 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง… See More
Top