Creation Pro

Creation Pro

@rql0249lFriends 341

Timeline

ประกาศ!!!...งาน Software Freedom Day มาจัดวันธรรมดา อังคาร 26 กันยายน 2560 เพื่อให้เพื่อนๆ ไอทีชาวไทยและผู้สนใจมางานมากขึ้น ให้ตปท. เห็นว่า คนไทยก็ใส่ใจเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เช่นกัน รวมพลังชาวไอทีคนไทย ค่าใช้จ่ายหลักร้อยเพราะมีต้นทุ ...See More
Software Freedom Day 2017 : Software & Music : 26 Sep,17
See More
Top