โรงปั้นพระอุดรธานี

"สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพล ที่ ๑" (สมเด็จองค์ปฐม) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อเงิน ประติมากร: ศุภกิจ คะรุรัมย์ เว็บไซต์ http://www.RongPunPhraUdonThani.com เพจ https://www.facebook.com/RongPunPhraUdonThani...

0 likes0 commentsLINE VOOM