โรงปั้นพระอุดรธานี

ขั้นตอนการทำสีพาตินา จะต้องรมไฟให้ชิ้นงานมีความร้อนที่เพียงพอก่อนที่จะลงเคมี เพื่อให้สีเคมีเกาะกับผิวชิ้นงานได้อย่างคงทน เว็บไซต์ http://www.RongPunPhraUdonThani.com เพจ https://www.facebook.com/Ro...

0 likes0 commentsLINE VOOM