D66 Group

ปุ๋ยเคมีแพงใช้อะไรดี ? มูลไส้เดือนคือคำตอบ : มูลไส้เดือนสามารถช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืชแม้จะใช้ในปริมาณมากช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแล...

0 likes0 commentsLINE VOOM