Royal Tour (Sale1)

Royal Tour (Sale1)

@royaltour55Friends 1,531

Timeline

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน เดินทาง 05-07 ส.ค. 60 : 9,988.- เดินทาง 25-27 ส.ค. 60 : 9,988.- ไหว้ขอพรวัดกังหัน(การค้าขาย) ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ (ความรัก,ขอลูก) ช้อปปิ้งย่านนาธาน ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์ 3D water sho ...See More
LINE : Free Calls & Messages
See More
Top