Royal food Center

Royal food Center

@royalfoodFriends 50

Timeline

👉รับจัดภัตตาหารถวายพระรวมพระพุทธ + เจ้าที่ให้แก่เจ้าภาพ 👉 รับจัดตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไปราคาท่านละ 230 บาท (ราคาและเมนู เดียวกันทั้งพระและแขกกรณีจัดวง) 👉 หากต้องการจัดอาหารพระถวายชุดโตปเพิ่มค่าภาชนะโตก โตกละ 50 บาท 👉 บริการน้ำแข็ง+น้ ...See More
Royal Food Center
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครลาดพร้าว73 หมู่ 2 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 5
Top