POL_UBU รับเข้าศึกษา

POL_UBU รับเข้าศึกษา

@row3066mFriends 893

Timeline

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 2” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน #และรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึก ...See More
ระบบรับสมัครเข้าโครงการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
See More
Top