POL_UBU รับเข้าศึกษา

POL_UBU รับเข้าศึกษา

@row3066mFriends 436

Timeline

น้องๆ คนไหนที่มี่สิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อม!!! วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 เป็น 4 วันสำคัญในการยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 2 ระบบเปิดให้ดำเนินการ เวลา 12.00 น. ลงตารางกันไว้ได้เลยนะจะได้ไม่พลาด #TCAS61
See More
Top