รุ่งโรจน์เภสัช

รุ่งโรจน์เภสัช

@roongroj.onnutFriends 995

Timeline

sticon อบเชย เครื่องเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยา มายาวนาน sticon อบเชย (Cinnamomum verum) sticon ได้จากเปลือกไม้ของพืชพื้นเมืองขนาดเล็กในเอเชีย เครื่องเทศชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยา มากว่า หนึ่งของโลก ยอดพ่อครัวทั่วโลกเชื่อมั่นในกลิ่นรส พิเศษของอบเชยว่า ช่วยชูความอร่อ ...See More
See More
Top