Roong Aroon School

Roong Aroon School

@roongaroonFriends 1,021

Timeline

งานครัวคือการงานพื้นฐานของชีวิต ที่ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กๆ ภาพของเด็กเล่นขายของ หยิบจับสรรพสิ่งในธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆ บอกเราว่า เด็กมีความสนใจเรื่องงานครัว งานครัวจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกจินตนาการของเด็ก มาสู่การงานในชีวิตจริง จ ...See More
แม่ครูพาเรียนรู้ "งานครัว" www.youtube.com งานครัว สำหรับเด็ก วัย 0-7 ปีพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชื่อมโยงชีวิตจริง ฝึกความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือ .ทักษะการวางแผน คิดเป็นระบบ .ฝึกจิตใจให้ปราณีต เรียนรู้จากความผิดพลาด แก้ไขปรับปรุงก่อสิ่งใหม่ด้วยความอดทน เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เรียกความเชื่อมั่นศักยภาพในตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจ . ครูหัวใจใ...
See More
Top