Seacon Bangkae

อ้าแขนเตรียมรับความเฮงกันให้ดี ปีฉลู 2564 นี้ ! . 🙏เสริมดวงดีแก้ดวงชงต้อนรับปีใหม่ สักการะองค์เทพเจ้าจำลองจากประเทศจีน #พระยูไล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน ที่นำมาให้ลูกค้าได้สักการะเป็น...

7 likes0 commentsLINE VOOM