LIFT UP THAILAND

👀 รู้ไหมว่าชื่อของ “มะระขี้นก” มาจากนกที่ชอบมาจิกกินทั้งผลและเมล็ดของมะระ แล้วก็ไปถ่ายเมล็ดไว้ตามที่ต่างๆ จึงได้ชื่อว่า “มะระขี้นก” นั่นเอง . นอกจากความขมแบบจัดเต็มแล้ว มะระขี้นกก็มีสาร Charantin (...

0 likes0 commentsLINE VOOM