โปรไลน์ ซิสเต็ม

พักกาย พักใจ ขอเป็นกำลังใจให้คนใช้แรงงานนะ #วันแรงงาน #Mayday ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งวันแรงงานนั้นเป็นวันสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ และ เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้...

1 like0 commentsLINE VOOM