ร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต

เก็บตกภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้ ได้มีสามเณร จำนวน ๗๑รูป ที่ได้บรรพชา ณ วัดพระนางสร้างเมื่อวันที่ 13 ต.ค ที่ผ่านมา เดินบิณฑบาตที่หน้าร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙พระบาท...

3 likes0 commentsLINE VOOM