ร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ตร่วมด้วยร้านอาภรณ์ สังฆภัณฑ์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อำเภอถลาง...

2 likes0 commentsLINE VOOM