ร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต

ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต หนึ่งในร้านของฝากที่มีตำนานมานานกว่า 80 ปี และได้มีการสืบทอดตำรับความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันร้านคุณแม่จู้ เป็นศูนย์จำหน่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ได้แก่น้ำพริกกุ้...

2 likes0 commentsLINE VOOM