Right Hand Maid

Right Hand Maid

@righthandmaidFriends 3,898

Timeline

รหัสพนักงาน : RH-190159** ตำแหน่ง : แม่บ้าน/แม่บ้านช่วยดูน้อง เงินเดือน : 12,000 วันหยุด : อาทิตย์ละ 1 วัน โอที : 500/วัน ชื่อ - นามสกุล : LAIBOY SENGPHANITH ชื่อเล่น : โม เชื้อสาย/เชื้อชาติ : ลาว สัญชาติ : ลาว ศาสนา : พุทธ วัน/เดือน/ปี เกิด : 13.02.1993 ...See More
See More

Location

Address
บริษัท จัดหางาน ไรท์ แฮนด์ โซลูชั่น จำกัด
Location
ซอยลาดพร้าว 112
บ้านลาดพร้าว112 เลขที่ 242/14

Business Information

Hours จ-ศ 9.00-18.00 ส 9.00-16.00 น.
Closed on หยุดวันอาทิตย์ และนัขตฤกษ์
URL https://www.righthandmaid.com/
https://www.facebook.com/righthandmaid
Phone 0830146245

Account Intro

หลายๆ ครอบครัวต้องการ ใครสักคน เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้าน เพื่อความเป็นอยู่ที่สุขกายสบายใจของสมาชิกในครอบครัว และช่วยให้กิจวัตรประจำวันของสมาชิกทุกคนในครอบครัวดำเนินไปอย่างราบรื่น

แม่บ้านประจำบ้านคือ ใครสักคน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกครอบครัวมาช้า…
See More
Top