• 0
  • 1
  • 2

มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

@rid.pacitipationFriends 254

Timeline

วันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 09:00 น. นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่แม่น้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สภาเกษตรกรจังวัดชัยภูมิ, สำนักงานก่อสร้าง ...See More
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน www.facebook.com วันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 09:00 น. นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่แม่น้ำชีตอนบน...
See More

Location

Address
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหาน… See More

Business Information

Hours 08:30 - 16:30 น.
URL http://www.rid.go.th/
http://ppp.rid.go.th/
Phone 1460
Top