ลูกยางกระเทาะข้าว

ลูกยางกระเทาะข้าว

@ricerollerFriends 1,118

Timeline

"....เกียรติและศักดิ์ศรีที่แท้จริง ย่อมเกิดจากผลการปฎิบัติงาน และปฎิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติบัญชางาน ให้กิจการที่รับผิดชอบอยู่ สำเร็จผลสมบูรณ์ตรงตามเป้าหมาย ทั้งสามารถรักษาเกียรติภูมิในตนไว้ได้คงมั่น สมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่... " พระราชดำรัสที่พวกเราน้อมนำม ...See More
See More

ลูกยางกระเทาะข้าว

Location

Address
200 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรร… See More

Business Information

Hours 8.00-17.00
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.sportmanroller.com
Phone 095-7742000

Account Intro

บริษัทเดชชัยรับเบอร์ เริ่มก่อตั้งเป็นโรงงานขนาดเล็กเมื่อ ปี1975และมีการพัฒนาขยายกำลังการผลิตมากขึ้นตามอุปสงค์ ที่มีมากขึ้น ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จนกลายเป็นโรงงาน ขนาดใหญ่ที่รองรับการผลิตลูกยางสีข้าวเพียงพอสำหรับตลาดใน ประเทศไทย
ที่มีโรงสีข้าวขนาดให…
See More
Top