Riceberry

Riceberry

@riceberryFriends 583

Timeline

..เกี่ยว เถิดนะแม่เกี่ยว ช้ะ ช้ะ เกี่ยว เถิดนะแม่เกี่ยว อย่ามัว แลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะบาด ก้อยเอย.. เตรียมต้อนรับฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังใกล้จะมาถึง โปรชุดสุดคุ้ม 5 กล่อง ไรซ์เบอรี่ตกถุงละ 55 บาท กล้องหอมมะลิ105 ตกถุงละ 44 บาท (รวมค่าส่ ...See More
LINE Add Friend
See More

Riceberry

See More
  • Riceberry

    Riceberry

  • Brown Rice

    Brown Rice

Location

Address
ร้านขายส่งข้าวไรซ์เบอรี่ ตรงข้ามโรงพยาบาลผู้สูงอาย… See More
Location
13°34'25.1"N 100°25'22.5"E
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

Business Information

Account Intro

ขายข้าวกล้องทุกชนิด ไรซ์เบอรี่ เริ่มที่ 35 บาท ส่งฟรี ทำตามวิถีเกษตรอินทรีย์ "Better rice varieties"
Top