Riceberry

Riceberry

@riceberryFriends 1,776

Riceberry

See More
  • Riceberry

    Riceberry

  • Brown Rice

    Brown Rice

Location

Address
ร้านขายส่งข้าวไรซ์เบอรี่ ตรงข้ามโรงพยาบาลผู้สูงอาย… See More
Location
13°34'25.1"N 100°25'22.5"E
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

Business Information

Account Intro

ขายข้าวกล้องทุกชนิด ไรซ์เบอรี่ เริ่มที่ 35 บาท ส่งฟรี ทำตามวิถีเกษตรอินทรีย์ "Better rice varieties"
Top