Rhythm Sathorn

Rhythm Sathorn

@rhythmsathornFriends 714

Timeline

นิติบุคคลอาคารชุด RHYTHM SATHORN ประกาศที่ RHY 012/2561 เรื่อง แก้ไขงานยาแนวโถงทางเดินทั้งสองอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในวันที่ 20 มี.ค. – 7 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น.- 17.00 น. ทางผู้รับเหมาของโครงการ จะทำการแก้ไขงานยาแนวโถงทางเดินทั้งสอง ...See More
See More
Top