Rhythm Sathorn

Rhythm Sathorn

@rhythmsathornFriends 326

Timeline

นิติบุคคลอาคารชุด RHYTHM SATHORN ประกาศที่ RHY 109/2560 เรื่อง : กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด บริเวณเสาไฟฟ้าด้านหน้าโครงการ ทำให้ไฟฟ้าดับภายในอาคาร และพื้นที่โดยรอบ ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เว ...See More
See More
Top