RHYTHM Ratchada-Huay

RHYTHM Ratchada-Huay

@rhythmratchadahuayFriends 360

Timeline

เรียน เจ้าของร่วมทุกท่าน เรื่อง. ขอเชิญร่วมรณรงค์การลงคะแนนเสียง วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดริธึ่มรัชดา ห้วยขวาง วันนี้ ฝ่ายจัดการฯ. ขอเรียนว่า. เกือบได้คะแนนเสียงครบแล้ว จากคะแนนเสียงทั้งหมด. 25,591.16 (25%) เท่ากับ. 6,397.79 คะแนนเสียง จึงขอเ ...See More
See More
Top