RHYTHM Ratchada-Huay

RHYTHM Ratchada-Huay

@rhythmratchadahuayFriends 245

Timeline

เรียนเจ้าของร่วมทุกท่าน เพื่อให้ลูกบ้านเกิดความเชื่อมั่นยื่งขึ้น. นิติบุคคลได้กำหนดให้ช่างแฎิบัติหน้าที่ ตามวันและเวลา ดังกล่าว จึงแจ้งมายังทุกท่านว่าช่างประจำอาคาร ประจำโครงการ 24 ชั่วโมง
See More
Top