RHS School

RHS School

@rhsschoolFriends 293

Timeline

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในรุ่นที่ 3 สำหรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวโอวาท ทั้งนี้ในนามโรงเรียนการโรงแรมและท่ ...See More
See More
Top