ISUZU Mahanakorn

Friends 48,279

อีซูซุมหานคร

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

บจก. อีซูซุมหานคร (สนง.ใหญ่) เริ่มก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2528 โดยคุณวัชระ แสงไตรรัตน์นุกูล เปิดดำเนินการในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุมากกว่า 30 ปี ภายใต้นโยบาย “ซื้อสัตย์ บริการดี มีคุณธรรม”

CouponSee more

Reward card

Country or region: Unspecified