Thaigoodwood

ผลงานจัดส่งไม้มะค่าหน้า 8 นิ้วให้ลูกค้าที่ หาดใหญ่ ขอบพระคุณลูกค้ามาก ๆ เลยครับ จองไม้ไว้ตั้งแต่ไม้ยังผลิตไม่เสร็จเพราะปัจจุบันหน้ากว้าง 8 นิ้วสวย ๆ หายากพอสมควร ไม้ทั้งหมดคัดสวยให้ลูกค้าและอบได้ค...

2 likes0 commentsLINE VOOM