สปสช.เขต 4 สระบุรี

สปสช.เขต 4 สระบุรี

@rff4222eFriends 1,097

Timeline

สปสช.โอนงบกลางปีที่รัฐบาลอนุมัติเพิ่มให้ รพ.แล้ว ทำให้อัตราจ่ายผู้ป่วยในเพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1638700286252942&id=229167940539524
สปสช.เขต 4 สระบุรี m.facebook.com สปสช.โอนงบกลางปีที่รัฐบาลอนุมัติเพิ่มให้ รพ.แล้ว ทำให้อัตราจ่ายผู้ป่วยในเพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW http://nhsonews.com/index.php/news/content/260
See More
Top