G HuaHin Resort&Mall

Friends 14,429

G HuaHin Resort&Mall

Special Menu

Hua Hin Stay&Play

1 Night Stay with 2 rounds of golf start from 3,450 baht/person

G Hua Hin Resort and Mall

G Hua Hin Resort and Mall

กุ้งแช่น้ำปลา

กุ้งสดๆ ทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน

กุ้งผัดรากผักชี

กุ้งสดผัดรากผักชี พริกกระเทียม

หมึกนึ่งมะนาว

หมึกสดราดน้ำจิ้มซีฟู้ด

Country or region: Unspecified