RE-Expert

RE-Expert

@re-expert.in.thFriends 2,422

Timeline

Professional Developer (Dev.) รุ่นที่ 3 ________________________________________ เริ่มวันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 2560 หลักสูตรนี้รับเพียง 12 คนเท่านั้น ! - Dev. เรียนให้รู้ ก่อนลงมือทำ เมื่อคนมีโปรเจคมาพบกับ คนที่มีความรู้และประสบการณ์จริง จึงเกิดหลักสูตร Professional Devel ...See More
See More
Top