Unique

Friends 3,925

เปิดทำการ

UniqueFurniture

ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เรามีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพและทีมช่างติดตั้งจากโรงงาน ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ และหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการไฟฟ้าบางปู งานสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต สนามบินดอนเมือง และสนามบินเชียงราย เป็นต้น เรามีบริการหลังการขายและทีมcallcenter คอยให้คำปรึกษา

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand