Rarknakara Scarf

Rarknakara Scarf

@rarknakarascarfFriends 1,486

Timeline

สรุปยอดเงินจากการจัดจำหน่ายผ้าพันคอรากนคราโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อก่อตั้ง "โครงการโลงเย็นให้แก่วัดที่ขาดแคลน" ในครั้งนี้ ทั้งหมด 720,364 บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้
See More
Top