RAM Hospital

(novice driver badge) วัคซีนเปรียบเสมือนเกราะป้องกันโรคร้ายสำหรับลูกน้อย (syringe) การฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดจะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปกป้องลูกจากโรคร้ายแรงต่างๆ และลดโ...

2 likes0 commentsLINE VOOM