มูลนิธิรักษ์ไทย

@raksthaiFriends 235

Location

Address
185 ประดิพัทธ์ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10… See More
Location
ประดิพัทธ์ ซ.6

Account Intro

ไม่มีการให้ใดยิ่งใหญ่กว่า...
การปลูกฝังให้คนคิดเป็น และรู้จักการพึ่งพาตนเอง

ในสังคมชนบทของประเทศไทย ภาพที่เราเห็นจนชินตาคงหนีไม่พ้นภาพของคนๆ หนึ่งเกิดในครอบครัวที่ยากไร้..ทำให้ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ... เมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่มีอาชีพที่มั่นคง... ทำให้ไม่มีเ…
See More
Top