doshirt.net

แบรนด์โลโก้มีความสำคัญมากในการสร้างภาพลักษณ์ การทีมีโลโก้อยู่บนชุดยูนิฟอร์มขององค์กร ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร และช่วยให้องค์มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ส่งเสริมภาพที่ดีงามให้กับองค์การได้

0 likes0 commentsLINE VOOM