โอเอสที โอเวอร์ซีส์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยยึดแนวปฎิบัติว่าลูกค้าคือผู้ร่วมทีมทางธุรกิจ ที่แยกหน้าที่กันปฏิบัติตามความชำนาญ ดังนั้นความสำเร็จ, การเจริญเติบโต จึงเป็นสิ่งที่ดำเนินไปด้วยกัน ระหว่างลูกค้าและบริษัท บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 85ล้านบาท ในธุรกิจค้าปลีก และ ค้าส่ง สินค้าเครื่องเขียนทั่วไป ผลจากการยอมรับของลูกค้า และความสำเร็จในการบริหารและจัดการที่ดี ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เติบโต และขยายกิจการมาเป็นลำดับ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนของบริษัทในกลุ่มกว่า 100 ล้านบาท และผู้ร่วมงานที่มีทักษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์กว่า 200 คน เครื่องจักร และ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โรงงานที่มีเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร