OST Overseas

Friends 20,563
  • รวมสื่อการสอนคุณภาพ
  • Tue 08:30 - 17:30
  • 026893895
  • http://www.ost.co.th/
  • 10120 Bangkok Metropolis บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จำกัด 450 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 22/1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

เราคือSee more

โอเอสที โอเวอร์ซีส์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยยึดแนวปฎิบัติว่าลูกค้าคือผู้ร่วมทีมทางธุรกิจ ที่แยกหน้าที่กันปฏิบัติตามความชำนาญ ดังนั้นความสำเร็จ, การเจริญเติบโต จึงเป็นสิ่งที่ดำเนินไปด้วยกัน ระหว่างลูกค้าและบริษัท บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 85ล้านบาท ในธุรกิจค้าปลีก และ ค้าส่ง สินค้าเครื่องเขียนทั่วไป ผลจากการยอมรับของลูกค้า และความสำเร็จในการบริหารและจัดการที่ดี ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เติบโต และขยายกิจการมาเป็นลำดับ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนของบริษัทในกลุ่มกว่า 100 ล้านบาท และผู้ร่วมงานที่มีทักษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์กว่า 200 คน เครื่องจักร และ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โรงงานที่มีเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร

กลุ่มสินค้าSee more

แฟ้มพลาสติก & แฟ้ม พีพีโฟม

แฟ้ม พีพี โฟม ผลิตจากเทคโนโลยี่ในการผลิตแผ่นพลาสติกไหม่ล่าสุดในวงการรีดแผ่นพลาสติกพีพี การผลิตPP foam sheetสามารถใส่ส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลในกระบวนการผลิตได้สูงสุด ถึง 80% เนื่องจากPP foam sheet มีลักษณะทางกายภาพเป็นMulti layer PP sheet ซึ่งมuลักษณะคล้าย Sandwich กล่าวคือชั้นบนสุด และชั้นล่างสุดเป็น Virgin resin ในขณะที่ชั้นกลางซึ่งเป็นชั้นของโฟมมาจากพลาสติก Recycle 100% ดังนั้นการผลิตพีพีโฟมจึงเป็นเทคโนโลยี่ในการผลิตที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุ Recycle นอกจากนี้ PP foam ยังมีลักษณะเด่นคือมีน้ำหนักเบา (ความถ่วงจำเพาะ 0.6-0.7) แต่มีความ แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย และให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ด้วยลักษณะเด่นของพีพีโฟม

เกมสื่อการสอน & สื่อสร้างสมอง

พลาสติกพีพี สร้างสรรค์ เป็นสื่อการการเรียนรู้อื่นในรูปแบบของเกม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ผ่านการเล่น โดยได้ทั้งความสนุก และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ ใช้พลาสติกพีพี พิมพ์ ลวดลาย พร้อม สเกล ใช้วัดส่วนสูง ได้ สะดวก กระทัดรัด โปสเตอร์พิมพ์จากกระดาษอาร์ต โดยเนื้อหา และ รูปแบบเหมือน โปสเตอร์พลาสติก เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือก ให้แก่ผู้ใช้

โปสเตอร์

สื่อการการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์พิมพ์จากกระดาษอาร์ต และ โปสเตอร์พลาสติก อัดแน่นไปด้วยเกร็ดความรู้ที่เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ตัวเลขและตัวอักษรพร้อมใช้

ตัวเลขและตัวอักษรพร้อมใช้ผลิตจากพลาสติกพีพีโฟม มีลักษณะ ทางกายภาพเป็น Multilayer PP Sheet ที่มีลักษณะเด่น ที่น้ำหนักเบา แต่มีความ แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย และให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล

Country or region: Thailand