ปวดหัวไมเกรนแก้ได้ โดยไม่ต้องพึ่งยา 💊
ในทางการแพทย์แผนจีน ปวดหัวไมเกรนมักเกิดจากการติดขัดของ "เส้นลมปราณถุงน้ำดี" ที่ลากผ่านคอ บ่า ขึ้นศีรษะ หากเส้นนี้คลาย.. ก็จะสามารถแก้อาการปวดหัวได้เป็นอย่างดี