iflin baby

Bamboo Newborn Gift Set เซตของขวัญ ที่รวบรวมของใช้ที่จำเป็นสำหรับเบบี๋ มีทั้งหมด 8 ชิ้น
- ผ้าห่ม 1 ผืน
- ผ้าอ้อม 2 ผืน
- Burp&Nurse 1 ผืน
- Burp&Bib 1 ผืน
- ผ้าเช็ดปาก 2 ผืน
- ผ้ากันน้ำลาย 1 ผืน