จันทร์ตะวันแทรเวิล

จันทร์ตะวันแทรเวิล

@qul1099kFriends 276

Timeline

#เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ II BLESSING MYANMAR II #อิ่มบุญพม่า_ย่างกุ้ง_หงสาวดี_อินทร์แขวน3วัน2คืน #อาหารครบทุกมื้อ #พัก5ดาวที่ย่างกุ้ง #เดินทาง 4-6/5-7/6-8 สิงหาคม ท่านละ 12900 #โดยสายการบินนกแอร์ จองเลยจ๊ะ #ฝ่ายขาย 086-3181314//086-3181307 Hotline 081-3265069
See More
Top