Seekster Elite

🔥 รู้หรือไม่ว่าในฝุ่นบ้าน 1 กรัม สามารถพบไรฝุ่นได้ถึง 500 ตัว ในที่นอนแคบ ๆ 3 ฟุต อาจมีไรฝุ่นถึง 3 ล้านตัวเลย . 🦠 ไรฝุ่นเป็นแมลงขนาดเล็กที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซีย...

0 likes0 commentsLINE VOOM